Stem (voice)

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Creatief met stem - Creative with voice

 

Wil je je stem (terug)vinden en je meer verbonden voelen met je eigen klanken?

Zoek je een manier om via je stem je boodschap duidelijker te maken?

 

Do you want to get reconnect to your own sounds and find your own voice?

Are you looking for ways to clarify your message through your voice?

 

Bij Constig kan je terecht voor zanglessen, stemworkshops, stemcoaching voor sprekers en klanktherapie.

 

Constig offers singing lessons, vocal workshops, vocal coaching for speakers and sound therapy.

 

Voor ons is een holistische aanpak van de stem essentieel, aangezien je stem volledig is verweven met jezelf. We pinnen ons daarom niet vast op slechts een bepaalde stemtechniek of invalshoek, maar gaan op zoek naar waar jij op dit gegeven moment nood aan hebt.

 

We believe that a holistic approach of the voice is essential, as this is totally intertwined with who you are.

Therefore, we are not limited to one specific technique or approach, but look for what is required at the given time.

 

Net als een stem, zit ook Constig niet op een eilandje, maar zijn er allerhande partnerships en samenwerkingsverbanden.

 

Like with the voice, Constig is connected to the outside world through partnerships.

 

Zoek je een zangeres of ensemble om een gelegenheid op te luisteren?

Zoek je iemand die voice-over werk kan doen voor (bedrijfs)films?

 

Are you looking for a singer or ensemble to perform on your event?

Do you need someone for voice over work for (company)films?

 

Dan heeft Patricia PE Janssen misschien de stem die je zoekt.

Luister naar enkele afgewerkte projecten en kom te weten wat er uit haar pen vloeit.

Of kom live de sfeer opsnuiven tijdens een concert of workshop.

 

Patricia PE Janssen might have the voice you are looking for.

Listen to some of her finished projects and find out what she writes about.

Or join us live for a concert or workshop.

 

 

 

Copyright © Constig